Grafiek Sin(x) 2 Berekenen | Calculatoren.eu
Grafiek (a^(c*x))*x*(Sin(b*x))^d*x Berekenen

Calculatie/Math-__-1--Calculatoren_EU.png Graphic Plot Function: Math-__-1-Calculatoren_EU.png
Xmin: X[Rad]: min waarde voor X-as; bijvoorbeeld -3.14 (-pi)
Xmax: X[Rad]: max waarde voor X-as; bijvoorbeeld 3.14 (+pi
) dX: Stap dX[Rad]: nauwkeurigheid berekenstap; bijvoorbeeld 0.1
Y-as: Zoom Ratio; vergroot/verklein getal van je grafiek
a->a*Sin(b*x): vermenigvuldigingswaarde van de sinus (x); vergroting van de amplitude, y-waarde.
b->a*Sin(b*x): 'versnelling'/'vertraging' van de sinus (x) functie; frequentie vergroting/verkleining van de sinuswaarde. a->a*Cos(b*x): vermenigvuldigingswaarde van de cosinus (x); vergroting van de amplitude, y-waarde.
b->a*Cos(b*x): 'versnelling'/'vertraging' van de cosinus (x) functie; frequentie vergroting/verkleining van de cosinuswaarde. a->a*Tan(b*x): vermenigvuldigingswaarde van de tangens (x); vergroting van de amplitude, y-waarde.
b->a*Tan(b*x): 'versnelling'/'vertraging' van de tangens (x) functie; frequentie vergroting/verkleining van de tangenswaarde. a->a*Sinh(b*x): vermenigvuldigingswaarde van de sinus hyperbolicus (x); vergroting van de amplitude, y-waarde.
b->a*Sinh(b*x): 'versnelling'/'vertraging' van de sinus hyperbolicus (x) functie; frequentie vergroting/verkleining van de sinus hyperbolicuswaarde. a->a*Cosh(b*x): vermenigvuldigingswaarde van de cosinus hyperbolicus (x); vergroting van de amplitude, y-waarde.
b->a*Cosh(b*x): 'versnelling'/'vertraging' van de cosinus hyperbolicus (x) functie; frequentie vergroting/verkleining van de cosinus hyperbolicuswaarde. a->a*Tanh(b*x): vermenigvuldigingswaarde van de tangens hyperbolicus (x); vergroting van de amplitude, y-waarde.
b->a*Tanh(b*x): 'versnelling'/'vertraging' van de tangens hyperbolicus (x) functie; frequentie vergroting/verkleining van de tangens hyperbolicuswaarde.
a->ax^2+bx+c: x1=-((-b+/-)(b^2-(4ac)^2)^0.5/(2a)
a->ax^d+bx+c: -----> ~~~~x1=-((-b+/-)(b^2-(4ac)^2)^0.5/(2a)


Xmin [Rad]/
Snijpunt Y-as
X + ∑(dX): Xmax[Rad]/
Snijpunt Y-as
dX [Rad] a: (a * (Sin(x))+c b : (a * (Sin(b*x))+c c : (a * (Sin(b*x))+c
 
 
 
 
 
 
 
  X1_Snijpunt Y-as X2_Snijpunt Y-as
Ymin: Min Waarde Y[Rad] Y + ∑(dY): Max Waarde Y[Rad] dY: Stap Waarde[Rad] Y-as: Zoom
 


Grafiek a * Sin(x)

$n_Grafieken_min: 1
$n_Grafieken_max: 1
$S: 1
$S: 1
$dn_Grafieken: 1


Calculatie/Math-.x.Sin.x__--3.234.210.25_20221004173831TueEurope_Amsterdam-Calculatoren_EU.png

Graphic Plot Function: Math-.x.Sin.x__--Calculatoren_EU.png