VWO Wiskunde | Calculatoren.eu
VWO Wiskunde

Differentialen
Integralen
Matrix Rekenen
Lineaire Algebra
Scalaire Matrix Vermenigvuldigen:
Lineaire Afbeeldingen: Produkt Samenstellingen
MatrixQuotient
MatrixOptellen/Aftrekken

Getallenschema: rijen x kolommen
A= [1 2 3];[4 5 6]; A12=2, A21=4

Vierkante Matrix ->
DiagonaalMatrix
DriehoeksMatices
Determinanten
Inverse Matrix
Symmetrie
Transponeren
Complex Geadjugeerde Matrix
Definiete Matrix
Orthogonaal Matrix
Spoor
Eigenwaarden, Eigenvector -> Meetkunde Geassocieerde Lineaire Transformatie
Transformaties
MatrixTypen


Technische Universiteit Wiskunde
- Lineaire Algebra
- Lineaire Analyse
- Analyse


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

X_rij_kolom matrix -> vierkante matrix: X11..X66 matrix
Lineaire Algebra, vierkante matrix, getal vermenigvuldigingsfactor (coefficient voor maten) van een matrix lineaire transformatie

Determinant Matrix A -> det(A), det A, |A|Matrix A=

0png
$x_size---300
$y_size---300

Math-Matrix A - 2x2, Rij x Kolom Matrix__-1-Calculatoren_EU.png Determinant 2x2 matrix -> det A = |(a b); (c d)| = a.b-b.d

Determinant 2x2 matrix -> det A = |(a b c); (d e f); (g h i)| => (-1)^(rijxkolom) . a(e.i-f.h)+ (-1)^(rijxkolom) . b(d.i-f.g)+ (-1)^(rijxkolom) . c(d.h-e.g)

Leiniz Determinant Matrix Formule => sigma(_(permutaties 1,2,..n)*.....)

Matrix A=

0png

Math-Matrix A - 6x6, Rij x Kolom Matrix__-1-Calculatoren_EU.png


Xmin [Rad] X + ∑(dX): Xmax[Rad] dX [Rad] a: (a * (Sin(x))+c b : (a * (Sin(b*x))+c c : (a * (Sin(b*x))+c
 
 
 
 
 
 
Ymin: Min Waarde Y[Rad] Y + ∑(dY): Max Waarde Y[Rad] dY: Stap Waarde[Rad] Y-as: Zoom
 


Grafiek a * Sin(x)

$n_Grafieken_min: 1
$n_Grafieken_max: 1
$S: 1
$S: 1
$dn_Grafieken: 1


Calculatie/Math-.x.Sin.x__--3.234.210.25_20221004195335TueEurope_Amsterdam-Calculatoren_EU.png

Graphic Plot Function: Math-.x.Sin.x__--Calculatoren_EU.png